ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
  α) Για υπαλλήλους    
  Χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (Αν έχετε πάνω από 16 χρόνια στον ίδιο εργοδότη βάλτε την υπηρεσία σας μέχρι 12/11/2012)
   
  Μικτός μισθός  
  Έχετε προειδοποίηση απόλυσης;
   
  Ποσό αποζημίωσης χωρίς προειδοποίηση  
  Βασική αποζημίωση  
  Επιπλέον αποζημίωση (για πάνω από 17 χρόνια υπηρεσίας και μικτό μισθό πάνω από 1714,29 €)  
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
  Θέλετε να υπολογίσετε την αποζημίωσή σας λόγω σύνταξης;
   
   
  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
     
  β) Για εργατοτεχνίτες    
  Χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
   
  Μικτό ημερομίσθιο  
  ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ  
  Θέλετε να υπολογίσετε την αποζημίωσή σας λόγω σύνταξης;
   
   
  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  
   

  taxspirit logo