Κανονική Άδεια

Πρόγραμμα το οποίο υπολογίζει την κανονική άδεια με αποδοχές που δικαιούται ένας εργαζόμενος.

συνυπολογίζει την προϋπηρεσία και το εάν εργαζόμενος είναι εξαήμερος ή πενθήμερος.

 

Άδεια

Ημέρες Εβδομαδιαίας Εργασίας Πόσες ημέρες δουλεύεις την εβδομάδα 5 ή 6 (για πλήρη απασχόληση)?
Χρόνια Προϋπηρεσίας Πόσα χρόνια προϋπηρεσία έχεις σε οποιοδήποτε εργοδότη για οποιαδήποτε εργασία (έτος = ένσημα / 300)?
Ημερομηνία πρόσληψης Ποια είναι η ημερομηνία πρόσληψης στον τελευταίο εργοδότη (που θες να υπολογίσεις την άδεια)?
Ημερομηνία απόλυσης Ημερομηνία απόλυσης ή σημερινή ημερομηνία. Επιλέξτε το κοντινότερο δεκαπενθήμερο (ο νόμος ορίζει στρογγυλοποίηση)
Αδεια Πόσες εργάσιμες ημέρες δικαιούστε κανονική άδεια με αποδοχές το 1ο ημερολογιακό έτος
Αδεια Πόσες εργάσιμες ημέρες δικαιούστε κανονική άδεια με αποδοχές το 2ο ημερολογιακό έτος
Αδεια Πόσες εργάσιμες ημέρες δικαιούστε κανονική άδεια με αποδοχές το 3ο ημερολογιακό έτος
Προσοχή: να αποφεύγεται τη λειτουργία των προγραμμάτων με παλαιές εκδόσεις του explorer, και να προτιμάτε mozilla ή chrome.
Επίσης, όταν καταχωρείτε δεκαδικά να βάζετε τελεία (.) και όχι κόμμα(,)
Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι μετά τη συμπλήρωση 25 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα κανονική άδεια με αποδοχές (δηλαδή 31 σύνολο ο εξαήμερος και 26 ο πενθήμερος)

Νομοθετικό καθεστώς: ο Α.Ν. 539/45 όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε από μεταγενέστερους νόμους και ισχύει σήμερα με το Ν 3302/2004.

Δικαιούχοι : όλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ανεξάρτητα εάν είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου, την ειδικότητά τους, του τρόπου αμοιβής τους, της νομικής μορφής του εργοδότη κτλ.)

Εξαιρέσεις :

  • τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του εργοδότη δηλαδή συνήθως διευθυντές ,
  • Εργαζόμενοι σε ναυτιλιακές, γεωργικές κτηνοτροφικές και δασικές εργασίες,
  • Μέλη της οικογένειας του εργοδότη (για προσωπικές επιχειρήσεις).

Οι διατάξεις περί χορήγησης κανονικής άδειας είναι δημόσια τάξης και δεν μπορούν να αναιρεθούν με προσωπική συμφωνία εργαζομένου-εργοδότη, δηλαδή με ατομική σύμβαση εργασίας. Καθορίζουν τα ελάχιστα όρια και δύναται να χορηγηθεί επιπλέων άδεια με αποδοχές εάν προβλέπεται από ευνοϊκότερες συμφωνίες (ατομικές ή συλλογικές).

 

Η χορήγηση της άδεια γίνεται σύμφωνα με το ημερολογιακό έτος.

Τα δύο πρώτα έτη υπολογίζεται αναλογία,

Ενώ το τρίτο έτος, μία ημέρα να απασχοληθεί ο εργαζόμενους δικαιούται ολόκληρη την άδειά του.

5ήμερος 6ήμερος ο εξαήμερος δικαιούται 2ημέρες ανά μήνα εργασίας,ενώ ο πενθήμερος:
1 ημερολογιακό έτος 4 εβδομάδες 20 ημέρες 24 ημέρες για 12 μήνες (άλλως αναλογία 1,66 ημέρες/μήνα εργασίας)
2ο ημερολογιακό έτος +1 ημέρα 21 ημέρες 25 ημέρες για 12 μήνες (άλλως αναλογία 1,75 ημέρες/μήνα εργασίας)
3ο ημερολογιακό έτος +1 ημέρα 22 ημέρες 26 ημέρες Έστω και μία ημέρανα εργασθεί κάποιος,δικαιούται ολόκληρη την άδεια!!!!!!!