ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΑΠΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΥΝΕΧΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ
α) Σε συνεχή απασχόληση    
Έτος αναφοράς
Μισθωτός ή ημερομίσθιος;
Αποδοχές (μισθός ή ημερομίσθιο)
Ημερομηνία έναρξης για το Δώρο Χριστουγέννων
Calendar
Εργαστήκατε μέχρι 31 Δεκεμβρίου; (ΝΑΙ - ΟΧΙ)
Calendar
Δώρο Χριστουγέννων
Προσαύξηση επιδόματος άδειας
ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
   
   
β) Σε εκ περιτροπής εργασία  
Μισθωτός ή ημερομίσθιος;
Αποδοχές (μισθός ή ημερομίσθιο)
Ημέρες πραγματ. απασχόλησης (επί 8/ωρου πολλαπλ. με το 1,2)
Δώρο Χριστουγέννων
Προσαύξηση επιδόματος άδειας
ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
   
   
γ) Σε ωρομίσθιους με κυμαινόμενες αποδοχές και σποραδική απασχόληση
Συνολικές αποδοχές περιόδου
Ημέρες εργασιακής σχέσης
Μέσο ημερομίσθιο
Δώρο Χριστουγέννων
Προσαύξηση επιδόματος άδειας
ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
   

taxspirit logo