Εκτύπωση
Κατηγορία: Υπηρεσίες πρός Επιχειρήσεις

Εκπιπτώμενες δαπάνες των επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών
28.dapanes epixierhseon

Σύμφωνα με το νόμο Φορολογίας Εισοδήματος από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αφαιρούνται (εκπίπτουν) οι δαπάνες που διενεργεί η επιχείρηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες προστίθενται στα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αναμορφώσουν τη βάση υπολογισμού του φόρου.
Με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομιών και τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες αναγνωρίζονται φορολογικά οι δαπάνες των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία απλογραφικά (Β’ κατηγορίας) και διπλογραφικά ( Γ’ κατηγορίας) .
Παρακάτω είναι οι πολ που αναφέρονται στις δαπάνες τον επιχειρήσεων:
ΠΟΛ.1005_14.1.2005
ΠΟΛ.1028_17.2.2006
ΠΟΛ.1029_17.2.2006
ΠΟΛ.1056_23.2.2007
ΠΟΛ.1057_23.3.2007
ΠΟΛ.1106_24.7.2008
ΠΟΛ.1107_24.7.2008

Κωδικοποίηση για δαπάνες έως κ  N. 4072 2012

Μεταβολές στην έκπτωση δαπανών επιχειρήσεων με το νέο φορολογικό νόμο