A A A
E-SHOP


eshop


Τα καταστήματα ηλεκτρονικής πώλησης, τα λεγόμενα e-shop, παρουσιάζουν άνοδο ήδη από την προ κρίσης περίοδο, εξαιτίας των ευνοϊκότερων διαδικασιών ίδρυσης τους σε σχέση με λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις. Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος το δικό του e-shop, θα πρέπει να ιδρύσει μία επιχείρηση. Τα βήματα που απαιτούνται για την ίδρυσή της είναι τα ακόλουθα:

1. Να ασφαλιστεί ο ενδιαφερόμενος στο Υποχρεωτικό Ασφαλιστικό Ταμείο που στην περίπτωση αυτή είναι ο ΕΦΚΑ.

2. Να γίνει εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο καθώς και να ελεγχθεί η επιθυμητή επωνυμία για την επιχείρησή.

3. Να υπάρχει «Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας» και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Αρμόδιες υπηρεσίες και έγγραφα που απαιτούνται

Οι υπηρεσίες που ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επισκεφτεί για να μπορέσει να ιδρύσει το δικό του e-shop είναι οι εξής

1. Επιμελητήριο για προσωρινή εγγραφή

2. ΕΦΚΑ για Βεβαίωση Εγγραφής στον ασφαλιστικό φορέα, η οποία θα προσκομιστεί στη συνέχεια στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Εφορία για έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος και Α.Φ.Μ.

4. Επιμελητήριο για οριστική εγγραφή

1) Επαγγελματικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο

Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών καταστημάτων, ο ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να γραφτεί είτε στο επαγγελματικό είτε στο εμπορικό επιμελητήριο. Μιας και η αδειοδότηση δεν παραχωρείται από κάποια άλλη αρμόδια αρχή, ο ενδιαφερόμενος ουσιαστικά δηλώνει την επιχείρησή τους με την εγγραφή στο επιμελητήριο και την καταχώρηση της στο γενικό εμπορικό μητρώο. Κατά την επίσκεψη στο Επαγγελματικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο χρειάζεται μόνο το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Εκεί ο επιχειρηματίας κάνει την προεγγραφή του καθώς και τον έλεγχο για τη διαθεσιμότητα της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου. Βέβαια μιας και η κατοχύρωση μπορεί να γίνει από τα δύο επιμελητήρια, το αποτέλεσμα του αρχικού ελέγχου για την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο μπορεί να μην είναι οριστικό. Το κάθε επιμελητήριο ερευνά τα δικά του αρχεία, οπότε υπάρχει περίπτωση να δοθεί αρχικά η άδεια αλλά κατά την μελλοντική διασταύρωση να διαπιστωθεί ότι το όνομα χρησιμοποιείται από άλλη επιχείρηση και να χρειαστεί αν αλλαχθεί.

2) Ε.Φ.Κ.Α..

Στη συνέχεια πρέπει να επισκεφτεί τον Ε.Φ.Κ.Α. για να αποκτήσει τη βεβαίωση εγγραφής που είναι απαραίτητη για να πραγματοποιήσει έναρξη επαγγέλματος στην Εφορία.

Για την επίσκεψη στον ΕΦΚΑ πρέπει να έχει μαζί του:

- Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας

- ΑΜΚΑ( αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης)

- Το ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο της έδρας της επιχείρησης ή παραχωρητήριο

- Βεβαίωση από άλλο ταμείο αν είναι ή ήταν ασφαλισμένος

- Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίας 5ετίας.

- 110,10 ευρώ (Καταργήθηκε από 01/01/2017)

3) Εφορία για την Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος και Α.Φ.Μ.

Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφτεί την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.

- Φωτοτυπία ταυτότητας .

- Βεβαίωση εγγραφής στον Ε.Φ.Κ.Α..

- Βεβαίωση προεγγραφής στο Επιμελητήριο.

- Εξουσιοδότηση εάν παραστεί τρίτο πρόσωπο

- Για την περίπτωση που το κατάστημα έχει φυσική παρουσία, δηλαδή εδρεύει σε κάποια διεύθυνση, θα πρέπει να προσκομιστεί και αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την εφορία του ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που πρόκειται για ιδιόκτητο κτίριο χρειάζεται φωτοτυπία του συμβολαίου αγοράς, Ε9 ή ΕΤΑΚ και αν το ίδιο κτίριο δηλώνει και σαν κατοικία του, υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ότι θα χρησιμοποιηθεί μέρος της κατοικίας - πρέπει να διευκρινίζεται πόσα τετραγωνικά μέτρα - ως επαγγελματική έδρα. Σε περίπτωση που το κτίριο παραχωρείται δωρεάν στον μελλοντικό καταστηματάρχη ή υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή αρκεί.

Στην αρμόδια Δ.Ο.Υ θα συμπληρώσει τη Δήλωση Έναρξης - Μεταβολής (Μ2-Μ1), στη συνέχεια θα περάσει από τον έφορο για την λεγόμενη Αυτοψία. Με αυτά ολοκληρώνεται η διαδικασία της εφορίας και έχει στα χέρια του την Έναρξη.

4) Επιμελητήριο για οριστική εγγραφή.

Αφού αποκτηθεί ή Έναρξη από την εφορία ο επιχειρηματίας θα πρέπει και πάλι να επισκεφθεί το Επιμελητήριο και με την έναρξη και την ταυτότητά του να ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής πληρώνοντας στην περίπτωση του επαγγελματικού επιμελητηρίου 66 ευρώ ενώ στην περίπτωση του Εμπορικού 70 ευρώ. Αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να κατοχυρώσει τον διακριτικό τίτλο του καταστήματος θα πρέπει να επισκεφτεί τη γενική γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο επιμελητήριο ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες έναρξης ενός καταστήματος ηλεκτρονικής πώλησης αλλά η διαδικασία όπως και τα έξοδα, δεν σταματούν εκεί. Παρόλο που το e-shop δεν κοστίζει όσο η ενοικίαση και ο εξοπλισμός ενός οποιουδήποτε άλλου καταστήματος με φυσική έδρα, αυτό δεν συνεπάγεται μηδενικό κόστος δημιουργίας.

Πλήρη Οδηγό για τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου , για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου δημιούργησε η επιχειρησιακή συντονιστική επιτροπή και δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος για να δραστηριοποιηθεί στις πωλήσεις μέσω διαδικτύου αλλά και για το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις επιχειρήσεις αυτές.