Εκτύπωση
Κατηγορία: Υπηρεσίες πρός Επιχειρήσεις
ΖΗΜΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Ζημία ημεδαπής επιχείρησης που προέρχεται από την αλλοδαπή, δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. ( ΚΦΕ, άρθρο 4, παρ. 4)