Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A

ESPA 2016

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του Προγράμματος “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού, που αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του ΕΠΑΝΕΚ, για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

Υφιστάμενες, οι επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Σε επιχειρήσεις με τρείς ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 2013- 2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατ’ αναλογία, η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την διετία 2014- 2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Νέες, οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015, απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.
Όροι και Προϋποθέσεις  

Να έχει συσταθεί έως τουριστική επιχείρηση, με επιλέξιμο για την δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015.

Ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3.


Σημειώνεται ότι την περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ΚΑΔ55 ή αναλυτικούς αυτού, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξησητης δυναμικότητας υπάρχοντος καταλύματος και όχι τη δημιουργία νέου.


Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 70.000.000 (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

Αττική

9.800.000

Κεντρική Μακεδονία,ΑΜΘ, Δυτική Ελλάδα,

Ήπειρος,Θεσσαλία

28.756.000€

Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος,Δυτ.Μακεδονία,

Βόρειο Αιγαίο,Κρήτη

23.044.000€

Στερεά Ελλάδα

2.800.000

Νότιο Αιγαίο

5.600.000Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 15.000€ έως 150.000€.

Το ποσοστό επιχορήγησης θα ανέλθει στο 40% ή στο 50% όταν θα προβλέπεται πρόσληψη νέου προσωπικού.
Τι χρηματοδοτείται


Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών για τη διετή περίοδο ενίσχυσης είναι:

Κτίρια,
εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (δεν ορίζεται περιορισμός)

Μηχανήματα
εξοπλισμός (δεν ορίζεται περιορισμός)

Εξοπλισμός
και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος (δεν ορίζεται περιορισμός)

Πιστοποίηση Συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000 ανάπιστοποιητικό)

Προβολή–Προώθηση μέχρι 15.000

Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού μέχρι 20.000€

Μεταφορικά μέσα
μέχρι 15.000€

Παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι 2.500 Μελέτες/έρευνες αγοράς 5.000€ και μέχρι 2.500€/ μελέτη

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων έως 40% του προϋπολογισμού και μέχρι 24.000


Διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου.

Χρηματοδότηση έργου

Δεν δίνεται προκαταβολή.

Προκαταβολή μπορεί να δοθεί το 40% του προϋπολογισμού μόνο με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης-Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2)  το πολύ και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες)

ΣημαντικάΧορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής

Το πρόγραµµα διέπεται από τον Κανονισμό Ε.Ε DeMinimis.

Ποσοστό 90% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ενώ 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης (11/02/2016)

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυση ς(επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών

Ο φορέας επένδυσης θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ για το σύνολο των ΚΑΔ που έχει δηλώσει στην ΔΟΥ.

Υποβολή Προτάσεων

Για  τη χρηματοδότηση από το  παρόν Πρόγραμμα  απαιτείται η  υποβολή  προς  αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στην Πρόσκληση του Προγράμματος.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων ξεκινά την 29/3/2016 και λήγει την 17/5/2016.

 

call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231