Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1146/8.6.2012
Υποβολή των καταστάσεων - δηλώσεων που προβλέπονται από τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και ΠΟΛ.1083/2003 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου
Αθήνα, 8/6/2012
(ΦΕΚ Β' 1929/15-06-2012)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
A) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β΄
Β) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Α.Λουγκάνη
Τηλέφωνο : 210 3610065
FAX : 210 3615052

ΠΟΛ 1146
ΘΕΜΑ: Υποβολή των καταστάσεων - δηλώσεων που προβλέπονται από τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και ΠΟΛ.1083/2003 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄/26.5.1992).
2. Τις Υπουργικές Αποφάσεις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743 Β΄/10.6.2003) και ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794 Β΄/19.6.2003).
3. Το υπ’ αριθμ. 71/17.5.2012 (ΦΕΚ 124 Α΄/17.5.2012) Προεδρικό Διάταγμα περί διορισμού Υπουργών.
4. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας υποβολής της προβλεπόμενης από την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003 κατάστασης – δήλωσης των στοιχείων που εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., καθώς και της προβλεπόμενης από την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 κατάστασης των στοιχείων που εκδίδονται αθεώρητα βάσει της απόφασης αυτής, χωρίς μετάβαση των φορολογούμενων στις Δ.Ο.Υ., με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ., καθώς και τη μείωση του αντιπαραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων.
5. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής
1. Η υποβολή των κατωτέρω καταστάσεων – δηλώσεων και των συμπληρωματικών αυτών, που προβλέπονται από τις Υπουργικές Αποφάσεις ΠΟΛ.1082/2.6.2003 και ΠΟΛ.1083/2.6.2003 γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr.:
1.1 Κατάσταση με τα ανά εγκατάσταση είδη και σειρές των στοιχείων που εκδίδονται και σημαίνονται με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003.
1.2 Κατάσταση με τα ανά εγκατάσταση είδη και σειρές των στοιχείων που εκδίδονται αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003.
2. Μετά την επιτυχή υποβολή των ως άνω καταστάσεων, ο επιτηδευματίας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να επιδεικνύει σε περίπτωση ελέγχου είτε εκτύπωση του «μηνύματος επιτυχούς υποβολής» που εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του, ή το ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο αποτυπώνεται το σχετικό μήνυμα, εφόσον έχει μεριμνήσει για την ηλεκτρονική αποθήκευσή του στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή ή σε άλλο πρόσφορο μέσο.
3. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προαναφερόμενων καταστάσεων – δηλώσεων, διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου TAXISnet, που αναγνωρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, να κάνει αποδεκτή την υποβολή των καταστάσεων - δηλώσεων της παρούσας, μετά από σχετικό έγγραφο που αποστέλλεται από τη Γ.Γ.Π.Σ. σε όλες τις Δ.Ο.Υ., οι εν λόγω καταστάσεις υποβάλλονται εντύπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εμπροθέσμως, μέχρι την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
4. Οι εκπρόθεσμες υποβολές των ως άνω καταστάσεων γίνονται υποχρεωτικά, εντύπως, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή των καταστάσεων της παρούσας και ο υποβάλλων αμφισβητεί τους λόγους της μη αποδοχής, μπορεί να προσέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με μια εκτύπωση του μηνύματος που εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του, για περαιτέρω διερεύνηση των λόγων απόρριψης της υποβολής και εν συνεχεία, η υποβολή γίνεται εντύπως μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
6. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, (ΑΔΑ: 41ΦΜΗ-ΤΛ – ΦΕΚ Β΄/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την Γ.Γ.Π.Σ. των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.
Άρθρο 2
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αμέσως μετά την υποβολή των καταστάσεων – δηλώσεων της παρούσας, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των στοιχείων παραλαβής στο σύστημα TAXIS.
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης των στοιχείων των καταστάσεων – δηλώσεων της παρούσας που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.
Άρθρο 3
Ισχύς της Απόφασης
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει προαιρετικά από τις 6/6/2012 και υποχρεωτικά από τις 1/10/2012.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231