Εκτύπωση
Κατηγορία: ΠΟΛ.Εγκύκλιοι 2012
ΠΟΛ.1193/3.10.2012
Κοινοποίηση της 278/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2012 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ : Α'
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: Μ. Δράγκου 
Τηλέφωνο: 210 3375317-8 
ΦΑΞ: 210 3375001

ΠΟΛ 1193
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 278/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 278/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.
Σύμφωνα μ' αυτή, το Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Β') γνωμοδότησε ομόφωνα ότι η ειδική παροχή μητρότητας του άρθρου 142 του ν.3655/2008, η οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε εργαζόμενες μητέρες, ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, αποτελεί μεν εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών, αλλά απαλλάσσεται από κάθε φόρο, σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 14 παρ.3 του ν. 1545/1985.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΟΥΔΗΣ