Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1152/14.12.2007
Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1120102/839/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ: Α΄
ΠΟΛ.:1152
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δημ. Σταθάς
Τηλέφωνο : 210 - 3638878

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ.1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6, της υποπερίπτωσης για΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 - Φ.Ε.Κ. ΑΆ 84).

2. Την 1100938/845/0015/ΠΟΛ.1134/14.12.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1936/28.12.2004) περί απαλλαγής ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2004 και στο εξής.

3. Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Ότι τα καθαρά κέρδη των ατομικών επιχειρήσεων και των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994 - Φ.Ε.Κ. 151 ΑΆ) που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας και ασχολούνται με την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων προσδιορίζονται με λογιστικό τρόπο για τα εν λόγω έργα που αναλαμβάνουν από 1/1/2007 και μετά.

5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η 1100938/845/0015/ΠΟΛ.1134/14.12.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 1936/28.12.2004) περί απαλλαγής ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2004 και στο εξής τροποποιείται ως ακολούθως:

    α) Η περίπτωση 21 της παραγράφου Α καταργείται.

    β) Η παράγραφος Γ αναριθμείται σε παράγραφο Δ και προστίθεται νέα παράγραφος Γ ως εξής:

«Γ. Ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών και τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων για τη δραστηριότητα αυτή. Στη περίπτωση που πουλάει και άλλα αγαθά, για την υποχρέωση τήρησης ή μη βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής γιΆ αυτά κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση αυτών.»

2. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 31.12.2007, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231