Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Υπολογισμός Αποζημίωσης Απόλυσης On Line


Αποζημίωση απολύσεως υπαλλήλων
Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Έγκυρη καθίσταται και στις δύο περιπτώσεις εφόσον μαζί με το έγγραφο κοινοποίησης της καταγγελίας καταβληθεί και η νόμιμη αποζημίωση.
Εάν η καταγγελία γίνει χωρίς προειδοποίηση ο απολυόμενος δικαιούται αποζημίωση τόσων μηνιαίων μισθών, όσοι είναι οι μήνες προειδοποιήσεως (ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη).(άρθρα 3 Ν. 2112/1920, 4 Ν. 3198/1955).
Εάν η απόλυση γίνει πριν ο μισθωτός κλείσει δωδεκάμηνη υπηρεσία, δεν οφείλεται αποζημίωση λόγω καταγγελίας της συμβάσεως.
Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τις αναλογίες αποζημίωσης σε σχέση με τον χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

(Τακτικές αποδοχές)

   
έως 12 μήνες

-

Αρθρο 17 παρ. 5 - 3899/2010

1 έτος συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη

3 μηνών

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη

4 μηνών

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη

5 μηνών

10 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

11 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

12 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

13 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

16 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών

17 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών +1μήνα *

18 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών+2μήνα *

19 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών +3μήνα *

20 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών +4μήνα *

21 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών +5μήνα *

22 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών +6μήνα *

23 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών +7μήνα *

24 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών +8μήνα *

25 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών +9μήνα *

26 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών +10μήνα *

27 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών +11μήνα *

28 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών +12μήνα *


*
Οι επιπλέον των δώδεκα μηνών, αποδοχές αποζημίωσης δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. (Σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (που ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως, ήτοι από 12.11.2012)

 Υπολογισμός Αποζημίωσης Απόλυσης On Line
Υπολογισμός της αποζημίωσης
Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως (άρθρο 5 Ν. 3198/1955).
Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός και κάθε άλλη παροχή που δίδεται αντί μισθού όπως προμήθειες, παροχές σε είδος κ.λπ. Ποσοστά επί κερδών ή εισπράξεων εφόσον χορηγούνται ανεξάρτητα της κανονικής αμοιβής της εργασίας δεν θεωρούνται τακτικές αποδοχές (άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 2112/1920). Για τον υπολογισμό αποζημίωσης στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται τα επιδόματα εορτών και αδείας, καθώς και οι τακτικές πρόσθετες αμοιβές για εργασία υπερωριακή, νυκτερινή ή κατά τις Κυριακές.
Μισθωτός που έχει την υπαλληλική ιδιότητα κατά το χρόνο της απόλυσης, ενώ αρχικά είχε προσληφθεί σαν εργάτης και η ιδιότητά του μετατράπηκε σε υπαλληλική χωρίς να λυθεί η σύμβασή του, δικαιούται αποζημίωση υπαλλήλου, βάσει της συνολικής υπηρεσίας του στον αυτό εργοδότη (Α.Π. 636/71, 760/81).
Στις περιπτώσεις μισθωτών μειωμένης απασχολήσεως η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τις καταβαλλόμενες μειωμένες αποδοχές. Το ίδιο ισχύει και στη διαλείπουσα εργασία.
Η αποζημίωση μισθωτών που αμείβονται με ποσοστά, κατ' αποκοπή ή κατά μονάδα παραγόμενης εργασίας, υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών αυτών των δύο τελευταίων πριν την απόλυση μηνών. (άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 3198/1955). Σε καμία όμως περίπτωση το ποσό αποζημίωσης της παραπάνω περίπτωσης δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει με βάση τη μισθολογική κλάση του Ι.Κ.Α. που ανήκει ο μισθωτός.
Η αποζημίωση αμειβομένων με μισθό και ποσοστά υπολογίζεται για το μισθό βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα και για τα ποσοστά βάσει του μέσου όρου των δύο τελευταίων πριν την καταγγελία μηνών (Α.Π. 1103/88 Τμ. Β').
Για την εξεύρεση του ποσού της αποζημιώσεως που δικαιούται ο απολυόμενος μισθωτός, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία συνεχής απασχόλησή του στον εργοδότη που κάνει την καταγγελία της σύμβασης εργασίας (Α.Π. 86/70).
Είναι νόμιμη η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, κατά την οποία για τον καθορισμό της αποζημίωσης, συνυπολογίζεται και άλλη υπηρεσία ή στον ίδιο ή σε άλλο εργοδότη (Α.Π. 231/59).
Χρόνος αναστολής της σύμβασης εργασίας λόγω ασθένειας ή άλλης αιτίας συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της αποζημίωσης λόγω απόλυσης (Εφ. Θεσ/νίκης 2920/88).
Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη, με όποιον τρόπο κι αν επέλθει δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των εργαζομένων στο δικαίωμα αποζημίωσής τους σε περίπτωση απόλυσής τους. (άρθρο 6 παρ. 1 Ν.2112/1920, άρθρο 9 παρ. 1 Β.Δ. 16/18.7.1920). Από τη νομολογία έχει κριθεί ότι σε οποιοδήποτε μετασχηματισμό της επιχείρησης που διατηρεί την ενότητά της ως οικονομική μονάδα, υπό νέο φορέα, ο διάδοχος του αρχικού εργοδότη υποχρεούται να συνυπολογίσει στην αποζημίωση του απολυόμενου και όλη την υπηρεσία του στον αρχικό εργοδότη.
Επί πτωχεύσεως της επιχειρήσεως ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει ολόκληρη τη νόμιμη αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κατατασσόμενος μεταξύ των προνομιακών δανειστών των άρθρων 940 & 941 του Κωδ. Πολ. Δικονομίας.
Στη διακοπή εργασιών της επιχείρησης λόγω ανωτέρας βίας (πυρκαγιά κ.λπ.) αν ο εργοδότης είναι ασφαλισμένος κατά των περιστατικών αυτών και προβεί σε απολύσεις λόγω κάποιου γεγονότος ανωτέρας βίας, οφείλει στους απολυομένους τα 2/3 της νόμιμης αποζημίωσης (άρθρα 6 παρ. 2 εδ. 2 Ν. 2112/1920 όπως ισχύει με το άρθρο 4 Ν. 4558/30).
Στις διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, χωρίς να μεσολαβούν διακοπές και χωρίς να δικαιολογείται από τη φύση των εργασιών ο καθορισμός ορισμένης διάρκειας θεωρείται ότι καταρτίσθηκε μία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (Α.Π. 1363/82 Τμ. Δ', Α.Π. 603/94 Τμ. Β').
Απόλυση με προειδοποίηση
Εάν η καταγγελία γίνει έπειτα από προειδοποίηση δικαιούται τη μισή από την παραπάνω αποζημίωση. (άρθρα 3 Ν. 2112/1920, 4 Ν.3198/1955).
Ο χρόνος προειδοποίησης καθορίζεται από τα αναφερόμενα στο άρθρο 74 του νόμου 3863/2010.
[Άρθρο 74 Νόμου 3863/2010 τροποποιημένο με τον 3899/2010 και τον 4093/2012 Άρθρο 74. Ρύθμιση θεμάτων εργασιακών σχέσεων

1. Τα όρια, των εδαφίων α' και β 'της παραγράφου 2 του ν.1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α ), πέρα από τα οποία οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίζονται ως εξής:
α) Μέχρι έξι (6) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν είκοσι (20) έως εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προσωπικού και μέχρι τριάντα (30) εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, που απασχολούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους.

Η απασχόληση με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιμαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της και η οποία μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν άλλο συμφωνήσουν τα μέρη.

Η καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) μηνών, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση του εργοδότη, και η οποία θα ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο με τους εξής όρους:
α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) «συμπληρωμένους» μήνες έως δύο (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) μηνός πριν την απόλυση.

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) μηνών πριν την απόλυση.

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) μηνών πριν την απόλυση.

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) μηνών πριν την απόλυση.
Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο το ήμισυ της κατά το επόμενο εδάφιο του παρόντος αποζημίωσης.

Εργοδότης ο οποίος δεν κάνει χρήση της δυνατότητας έγγραφης προειδοποίησης καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις των νόμων 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α ) και 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α ).
Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόμενο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο την αποζημίωση, που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις των νόμων 2112/1920 και 3198/1955 για τα χρόνια εργασίας που έχει συμπληρώσει ο απολυόμενος, σε περίπτωση καταγγελίας κατόπιν προειδοποίησης.


'Oταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με τις αναλογίες αποζημίωσης σε σχέση με τον χρόνο υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, αλλά και τον χρόνο προειδοποίησης
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ

ΜΕ ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΜΕ ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ

2112/1920 άρθρο 3

3863/2010 Αρθρο 74παρ. 2

έως 12 μήνες

-

Άρθρο 17 παρ. 5 - 3899/2010

-

-

1 έτος συμπλ. έως 2 έτη

2 μηνών + (1/6)

1 >>

1 μήνας + (1/6)

2 έτη συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών + (1/6)

2 >>

1 μήνας + (1/6)

4 έτη συμπλ. έως 5 έτη

3 μηνών + (1/6)

2 >>

1,5 μήνες + (1/6)

5 έτη συμπλ. έως 6 έτη

3 μηνών + (1/6)

3 >>

1,5 μήνες + (1/6)

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη

4 μηνών + (1/6)

3 >>

2 μήνες + (1/6)

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη

5 μηνών + (1/6)

3 >>

2,5 μήνες + (1/6)

10 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών + (1/6)

4 >>

3 μήνες + (1/6)

11 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών + (1/6)

4 >>

3,5 μήνες + (1/6)

12 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών + (1/6)

4 >>

4 μήνες + (1/6)

13 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών + (1/6)

4 >>

4,5 μήνες + (1/6)

14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών + (1/6)

4 >>

5 μήνες + (1/6)

15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών + (1/6)

4 >>

5,5 μήνες + (1/6)

16 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών + (1/6)

4 >>

6 μήνες + (1/6)

17 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών + (1/6) +1 μήνα *

4 >>

6 μήνες + (1/6) +1 μήνα*

18 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών + (1/6) +2 μήνες*

4 >>

6 μήνες + (1/6) +2 μήνες*

19 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών + (1/6) +3 μήνες*

4 >>

6 μήνες + (1/6) +3 μήνες*

20 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών + (1/6) +4 μήνες*

4 >>

6 μήνες + (1/6) +4 μήνες*

21 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών + (1/6) +5 μήνες*

4 >>

6 μήνες + (1/6) +5 μήνες*

22 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών + (1/6) +6 μήνες*

4 >>

6 μήνες + (1/6) +6 μήνες*

23 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών + (1/6) +7 μήνες*

4 >>

6 μήνες + (1/6) +7 μήνες*

24 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών + (1/6) +8 μήνες*

4 >>

6 μήνες + (1/6) +8 μήνες*

25 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών + (1/6) +9 μήνες*

4 >>

6 μήνες + (1/6) +9 μήνες*

26 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών + (1/6) +10 μήνες*

4 >>

6 μήνες + (1/6) +10 μήνες*

27 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών + (1/6) +11 μήνες*

4 >>

6 μήνες + (1/6) +11 μήνες*

28 έτη συμπληρωμένα

12 μηνών + (1/6) +12 μήνες*

4 >>

6 μήνες + (1/6)+12 μήνες*

* Οι επιπλέον των δώδεκα μηνών, αποδοχές αποζημίωσης δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. (Σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (που ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως, ήτοι από 12.11.2012)

Υπολογισμός Αποζημίωσης Απόλυσης On LineΑποζημίωση απόλυσης εργατοτεχνιτών
Αντίστοιχα με τους υπαλλήλους και κατά την απόλυση εργατοτεχνιτών οφείλεται αποζημίωση. Η αποζημίωση που καταβάλλεται στον απολυόμενο υπολογίζεται σε ημερομίσθια και αντίθετα με τα ισχύοντα για τους υπαλλήλους καταβάλλεται πάντοτε ολόκληρη η αναγραφόμενη στον παρακάτω πίνακα αποζημίωση είτε η καταγγελία γίνει με προειδοποίηση είτε όχι.
(όπως ισχύουν με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-2007 άρθρο 3)
ΧΡΟΝΟΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

από 0 μήνες έως 1 έτος

0 ημερομίσθια

από 1 έτος έως 2 έτη

7 ημερομίσθια + 1/6

απο 2 έτη έως 5 έτη

15 ημερομίσθια + 1/6

απο 5 έτη έως 10 έτη

30 ημερομίσθια + 1/6

απο 10 έτη έως 15 έτη

60 ημερομίσθια + 1/6

απο 15 έτη έως 20 έτη

100 ημερομίσθια + 1/6

απο 20 έτη έως 25 έτη

120 ημερομίσθια + 1/6

απο 25 έτη έως 30 έτη

145 ημερομίσθια + 1/6

απο 30 έτη και άνω

165 ημερομίσθια + 1/6Αποζημίωση δεν οφείλεται στην περίπτωση απόλυσης εργατοτεχνίτη πριν αυτός συμπληρώσει ένα έτος στην υπηρεσία.
Καταβολή της αποζημίωσης
Η αποζημίωση του Ν. 2112/1920 και του Β.Δ. 16/18.7.1920 καταβάλλεται στον απολυόμενο μισθωτό κατά τη στιγμή της κοινοποιήσεως της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
Για να είναι έγκυρη η απόλυση δεν αρκεί η προσφορά της αποζημίωσης στον απολυόμενο, αλλά σε περίπτωση αρνήσεως του τελευταίου για να την εισπράξει, απαιτείται η δημόσια κατάθεσή της.


Αρθρο 64 νόμου 3863/2010
[Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.


Αποχώρηση μισθωτού λόγω συνταξιοδοτήσεως
Μισθωτοί γενικά (υπάλληλοι, εργατοτεχνίτες, υπηρέτες), εφόσον αποχωρούν ή απομακρύνονται από την εργασία τους και έχουν τις προϋποθέσεις πλήρης συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος δικαιούνται να λάβουν το 50% της οριζόμενης για την καταγγελία της σύμβασης αποζημίωσης. Εάν έχουν και επικουρική ασφάλιση (σύνταξη από επικουρικό) τότε η αποζημίωση περιορίζεται στο 40%. Σημειώνεται ότι το δικαίωμα του αποχωρούντα με σκοπό τη συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη μισθωτού για λήψη του 50% ή 40% της αποζημιώσεως θεμελιώνεται χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση του εργοδότη. (άρθρο 8 Ν. 3198/1955).


Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών
Η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας δεν υπόκειται σε καμία κράτηση υπέρ Ι.Κ.Α. ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού, γιατί δεν θεωρείται ότι συνιστά αμοιβή παρασχεθείσας εργασίας.
Το ίδιο ισχύει για την καταβαλλόμενη στο μισθωτό αποζημίωση λόγω μη ληφθείσας άδειας.
Αντίθετα το για την ίδια αιτία καταβαλλόμενο επίδομα αδείας θεωρείται ότι αποτελεί προσαύξηση των αποδοχών και συνεπώς υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.
 
Φορολογία αποζημιώσεως
Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε με τον νόμου 3842/2010 και ισχύει από 23.4.2010 η αποζημίωση απόλυσης φορολογείτε ως εξής .
1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παρ. 4 του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρεώσεως, τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση:
α) το άρθρο 1 του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920 (ΦΕΚ 158 Α),
β) το ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α),
γ) το άρθρο 94 του ν.δ. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α).

Ο φόρος υπολογίζεται, με βάση την παρακάτω κλίμακα:
Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

(%)

0 - 60.000

0%

60.001 - 100.000

10%

00.001 - 150.000

20%

150.001 και άνω

30%


Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης στον δικαιούχο.
Παρακράτηση και απόδοση φόρου
Ο φόρος , που βαρύνουν τον απολυόμενο, παρακρατούνται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης από τον εργοδότη.
Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση απόδοσής τους στην οικεία Δ.Ο.Υ. αυτοτελώς με δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τους απολυθέντες μισθωτούς και τα σχετικά ποσά για κάθε μήνα. Προθεσμία αποδόσεως ο επόμενος μήνας. Τα ποσά που αποδίδονται μ' αυτή τη δήλωση δεν περιλαμβάνονται ούτε στις τριμηνιαίες ούτε στην ετήσια εκκαθαριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. (Υπ. Οικ. Πολ. 1170/1989).

Μη οφειλή αποζημίωσης
Στις παρακάτω περιπτώσεις απολύσεως ή αποχωρήσεως μισθωτού δεν οφείλεται αποζημίωση:
- Πριν τη συμπλήρωση διμήνου υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη για τους εργατοτεχνίτες. Για τους υπαλλήλους πριν τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης υπηρεσίας (βλέπε ανωτέρω).
- Στην οικειοθελή αποχώρηση του μισθωτού από την εργασία του.
- Λόγω λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
- Αν η καταγγελία ήταν αποτέλεσμα δόλιας αντισυμβατικής συμπεριφοράς του μισθωτού.
- Αν η καταγγελία έγινε λόγω υποβολής μήνυσης εναντίον του μισθωτού για αξιόποινη πράξη κατά την υπηρεσία, ή αδίκημα που φέρει το χαρακτήρα τουλάχιστον πλημμελήματος. (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 2112/1920 και άρθρο 6 παρ. 2


Υπολογισμός Αποζημίωσης Απόλυσης On Line

call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231